Kårallen

Om Kårallen

Kårallen är det största kårhuset vid Linköpings Universitet och navet i studentlivet på campus Valla. Här finns bland annat sektionscafét Baljan och mängder av sektionsrum. Här anordnas dessutom universitetets största fester och pubar

Kårallen, Linköpings Universitet
Valla, Linköping, Johannelund

Kårallens tidigare evenemang