Ebbepark

Om Ebbepark

Området där Wahlbecks Företagspark i Linköping ligger ska utvecklas under de närmaste åren till en levande stadsdel med för både företag och boende. Sankt Kors ska utöka verksamhetsytan till 50 000 och Stångåstaden ska bygga 500 lägenheter. Byggstart för etapp 1 planeras till våren 2016 och allt beräknas färdigt 2022.

Ebbepark ska bli en hållbar stadsdel med plats för både tillväxt, boende och levande stadsliv.

Westmansgatan 47
Linköping, Johannelund

Ebbeparks tidigare evenemang