Stenstan i Sundsvall

Om Stenstan i Sundsvall

Stenstan i Sundsvall är ett icke vinstdrivande bolag som verkar för att skapa en mer levande stadskärna där människor möts och trivs.

Vi jobbar för näringsidkarna i Sundsvalls stadskärna eller Stenstan som den kallas i folkmun. Sundsvall har nämligen Europas nordligaste stenstad av kontinentala mått.

Rådhusgatan 11
Sundsvall, Skönsmon

Stenstan i Sundsvalls tidigare evenemang