Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

KSLA är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.
Alla som är intresserade av mat, miljö och naturresurser är välkomna till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
De flesta av våra ...

Visa hela texten

Box 6806 (Drottninggatan 95 B)
Vasastan, Stockholm

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)s tidigare evenemang