Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Om Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en fakultet inom Lunds universitet. Vårt uppdrag är att ta det samlade ansvaret för utbildning och forskning i teknikvetenskap, arkitektur och industridesign inom universitetet. Vi bedriver i huvudsak verksamhet i Lund och vid Campus Helsingborg. Vi skapar och förmedlar kunskap och ställer viktig kompetens till förfogande för samhället. Denna kompetens kommer till nytta för utveckling och för innovationer.

Här på vår Facebook-sida kan du ställa frågor om att ...

Visa hela texten

John Ericssons väg
Lund

Lunds Tekniska Högskola (LTH)s tidigare evenemang