Nymble

Om Nymble

Nymble är Tekniska Högskolans studentkårs kårhus och är ett vitt funkishus på KTH Campus Valhallavägen.

Nymble är Tekniska Högskolans Studentkårs kårhus i funkisstil. Det är tillbyggt i omgångar från 1930-talet och restaurerades med tidstrogen inredning runt millennieskiftet. Kårstyrelsen och en rad föreningar har intensiv verksamhet här, och huset är berömt för sina tentapubar.

Drottning Kristinas väg 15-19
Stockholm, Östermalm

Nymbles tidigare evenemang