Hörsalsparken

Om Hörsalsparken

Välkommen till Hörsalsparken, den naturliga vägen till kvarteret Knäppingsborg!

Drottninggatan 48
Skarphagen, Norrköping

Hörsalsparkens tidigare evenemang