Teater Bråddgatan 34

Om Teater Bråddgatan 34

Teater Bråddgatan 34 är hemmabas för ett stort antal fria teatergrupper i Norrköping, med allt från barnteaterföreställningar till improvisationsteater. Här händer det alltid spännande saker!

Norrköpings fria teater!

info@hallarna.org

Bråddgatan 34
Skarphagen, Norrköping

Teater Bråddgatan 34s tidigare evenemang