Studio Westmannia

Om Studio Westmannia

Studio Westmannia är en ideell teaterförening i Västerås som är öppen för alla människor oavsett ålder, kön, religion, etnicitet, funktionshinder eller social status. Föreningen bildades 1949 och är en av landets äldsta amatörteaterföreningar. Genom åren har flera kända skådespelare såsom Lars Ekborg, Olof Thunberg, Hans Klinga och Samuel Fröler inlett sin teaterbana inom Studio Westmannia

Ordet amatör kommer från latinets armare och betyder ”den som älskar”. Att vara amatörskådespelare ...

Visa hela texten

Västra ringvägen 14
Västerås

Studio Westmannias tidigare evenemang