S:t Görans kyrka

Om S:t Görans kyrka

S:t Görans kyrka ligger på Västra Kungsholmen.
Församlingen bildades 1925. Den nuvarande kyrkan invigdes på påskdagen 1958. Tidigare fanns ett kapell från 1910. Tornet på den nuvarande kyrkan är från kapellet.

S:t Görans kyrka har ett kolumbarium. Det är beläget under Sankt Görans kyrka. Det består av 22 rum i två plan, grupperade på ömse sidor av en entréhall. Rummen I - XII, till höger om entréhallen, invigdes 1959, strax efter kyrkans färdigställande. Rummen XIII - XXII, som ligger till ...

Visa hela texten

Welanders väg 2
Stockholm, Riddarholmen

S:t Görans kyrkas tidigare evenemang