Attention Nacka/Värmdö

Om Attention Nacka/Värmdö

Välkommen till Attention Nacka/Värmdö!

Attention Nacka/Värmdö kämpar för bättre livskvalitet hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.

Genom att se till livssituation hos varje individ kan vi tillsammans förbättra livskvaliteten. Vi ser även anhöriga som en viktig resurs.

Järla Östra Skolväg 23
Stockholm, Källtorp, Hästhagen, Backa

Attention Nacka/Värmdös tidigare evenemang