Odenplan (tunnelbanestation)

Om Odenplan (tunnelbanestation)

Odenplan är en station längs Gröna linjen inom Stockholms tunnelbana, belägen i stadsdelen Vasastan i Stockholms innerstad.Det är en underjordsstation som ligger under Karlbergsvägen mellan Odenplan och Västmannagatan. Avståndet från station Slussen är 3,4 kilometer. Stationen har en plattform som ligger cirka 9 meter under marken och har två biljetthallar. Norr om stationen finns ett vändspår, vilket möjliggör för söderifrån kommande tåg att vända vid Odenplan.Under och i direkt anslutning ...

Visa hela texten

Odenplan 2A
Vasastan, Stockholm

Odenplan (tunnelbanestation)s tidigare evenemang