Timbro

Om Timbro

På uppdrag av det svenska näringslivet ska Timbro främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Kungsgatan 60
Stockholm, Norrmalm

Timbros tidigare evenemang