MILRUCK

Om MILRUCK

Uthållighetsprov baserade på testerna vid militära elitförband.

Uthållighetsprov baserade på testerna vid militära elitförband.

MILRUCKs tidigare evenemang