Södermalm

Om Södermalm

Södermalm, i vardagligt tal Söder, är en stadsdel belägen i Stockholms innerstad. Den utgör huvuddelen av Södermalms stadsdelsområde.

Södermalms tidigare evenemang