Moderata Ungdomsförbundet

Om Moderata Ungdomsförbundet

Välkommen till Sveriges största och viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi jobbar för ungas jobb!

Välkommen till Sveriges största och viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi jobbar för ungas jobb!

Blasieholmsgatan 4a
Stockholm

Moderata Ungdomsförbundets tidigare evenemang