Studentgruppen Globala

Om Studentgruppen Globala

Studentgruppen vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet

Del av Göta Studentkår

Kontakta oss här eller på globalstudies@gota.gu.se

Konstepidemins Väg 2
Göteborg, Olivedal

Studentgruppen Globalas tidigare evenemang