Mariamoderaterna

Om Mariamoderaterna

Mariamoderaterna på Södermalm i Stockholm är en av partiets enskilt största lokalföreningar. Tillsammans fixar vi kampanjer, ordnar talarkvällar och bjuder in till utbildningar i aktuella politiska frågor.

Stora Nygatan 30
Stockholm

Mariamoderaternas tidigare evenemang