Göteborgs botaniska trädgård

Om Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård invigdes 1923 i samband med den stora jubileumsutställningen då också bl.a. Liseberg, Konstmuséet och Göteborgs naturhistoriska museum öppnade sina portar. Den som fick uppdraget att anlägga en botanisk trädgård i Göteborg var Carl Skottsberg.

En av Europas största botaniska trädgårdar
Göteborgs botaniska trädgård är med sina 175 hektar är en av Europas största i sitt slag. Den odlade delen upptar ungefär 40 hektar och totalt på friland och i växthus finns här ca ...

Visa hela texten

Carl Skottsbergs Gata 22A
Göteborg, Änggården

Göteborgs botaniska trädgårds tidigare evenemang