New Seed IT Solutions AB

Om New Seed IT Solutions AB

New Seeds affärsidé att vara en partner att lita på för IT-utveckling. New Seed riktar sig både till små och mycket stora företag, mer än 15 års erfarenhet inom utveckling av e-tjänster står till ert förfogande.

New Seeds affärsidé att vara en partner att lita på för IT-utveckling. New Seed riktar sig både till små och mycket stora företag, tio års erfarenhet inom utveckling av e-tjänster står till ert förfogande.

Järnåkravägen 3
Lund

New Seed IT Solutions ABs tidigare evenemang