Heart & Hand Center http://www.heartandhand.se/

Om Heart & Hand Center http://www.heartandhand.se/

På centret arbetar ett 20-tal terapeuter och instruktörer med olika behandlingar och grupper.
T ex
Olika typer av yoga
Terapeutiska samtal
Kroppsbehandlingar
Shamanska behandlingar
Meditationer
Trumresor
Föreläsningar
Qigong

www.heartandhand.se/

Heart & Hand är ett center för yoga, qigong, meditation och självutveckling.

Allhelgonagatan 5 över gården
Stockholm, Södermalm

Heart & Hand Center http://www.heartandhand.se/s tidigare evenemang