Rudbeck

Om Rudbeck

Skolan har ca 2 100 elever och över 200 anställda. Skolans storlek, popularitet och schemasystem ger eleverna ett mycket stort utbud av kurser, stor valfrihet och möjlighet till många möten. För oss är trygghet, trivsel, studiero och elevernas valfrihet viktiga delar i helheten.

Rudbeck är Sollentuna kommuns gymnasium. Skolan är en av Stockholms läns mest populära gymnasieskolor räknat i antal förstahandsval.

Malla Silfverstolpes väg 3
Stockholm, Skälby

Rudbecks tidigare evenemang