Neuroförbundet Linköping

Om Neuroförbundet Linköping

Visionen för Neuroförbundet Linköping är ett samhälle för alla. Målet är att ge stöd åt och företräda våra medlemmar med neurologiska sjukdomar och skador, samt deras anhöriga.

För dig som har en neurologisk diagnos vill vi vara ett stort stöd. Vi vill medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap med varandra och våra anhöriga och bidra med idéer om hur du bäst lever med din funktionsnedsättning. Arbete med aktiviteter, underhållning, resor och annan rekreation är viktigt för oss.

Vi ...

Visa hela texten

Västra Vägen 32
Linköping, Johannelund

Neuroförbundet Linköpings tidigare evenemang