Hörby Ungdomsstyrelse

Om Hörby Ungdomsstyrelse

Ungdomsstyrelsen är inrättad för att ge ungdomar en möjlighet att fatta beslut i delegerade frågor, dialog, överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan ungdomar, kommunens politiker och verksamheter.

Intresserad av att gå med i Hörby Ungdomsstyrelse? Skicka ett meddelande till oss här på Facebook!

Ringsjövägen 4
Hörby

Hörby Ungdomsstyrelses tidigare evenemang