Sjöofficerssällskapet i Stockholm

Om Sjöofficerssällskapet i Stockholm

I anrika lokaler på Skepps- och Kastellholmen har Sjöofficerssällskapet i Stockholm i 160 år bedrivit klubbverksamhet för sina medlemmar. Sjöofficerssällskapet i Stockholm grundades 1849 och har ca 1700 medlemmar.

Teatergatan 3
Stockholm, Skeppsholmen

Sjöofficerssällskapet i Stockholms kommande evenemang

Sjöofficerssällskapet i Stockholms tidigare evenemang