Svensk film

Om Svensk film

Filminstitutet ska stärka svensk film, bevara filmarvet och representera svensk film internationellt. Kontot Svensk film är en del av det arbetet.

Svensk films tidigare evenemang