Katedralskolan Skara

Om Katedralskolan Skara

Drottning Kristina godkände den 31 augusti 1641 en ansökan från Skara att få inrätta ett gymnasium, det sjätte bland rikets städer. Redan på 1200-talet startade dock den prästutbildning i anslutning till domkyrkan (katedralen) som gjorde Skara till ett betydande lärdomscentrum under medeltiden.

Under större delen av gymnasiets historia har banden mellan kyrkan och skolan varit starka. Skara högre allmänna läroverk (den beteckning som infördes 1878) styrdes länge i hög grad av domkapitlet. Det ...

Visa hela texten

Brunsbogatan 1
Skara

Katedralskolan Skaras tidigare evenemang