Thoren Business School Hjärtebarnsloppet

Om Thoren Business School Hjärtebarnsloppet

Thoren Business School arrangerar årligen ett Hjärtebarnslopp där alla ekonomiska bidrag oavkortat går till Hjärtebarnsföreningen i Värmland.

Järnvägsgatan 4
Kroppkärr, Karlstad

Thoren Business School Hjärtebarnsloppets tidigare evenemang