Finskt förvaltningsområde Västerås stad

Om Finskt förvaltningsområde Västerås stad

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär ett antal olika skyldigheter för Västerås stad.
Ett av dem är det kulturhistoriska uppdraget att försöka rädda kvar det finska språket och den finska kulturen i Sverige/Västerås.
Ett annat är att informera om och på olika sätt synliggöra de nationella minoriteterna för majoritetsbefolkningen.
Just denna fb-sida riktar sig därför i första hand till de svensktalande.
Det är också ett faktum att av den sverigefinska gruppen (ca. 18 500 ...

Visa hela texten

Stadshuset, Fiskartorget
Västerås

Finskt förvaltningsområde Västerås stads tidigare evenemang