Consensus - Medicinska fakultetens studentkår

Om Consensus - Medicinska fakultetens studentkår

Våra huvudsakliga arbetsområden är utbildning, studiesocialt och arbetsmiljö. Det handlar både om att utbildningen ska hålla en hög kvalitet, till exempel genom kunniga och engagerade lärare, att tentorna ska vara på rätt nivå och att ni inte ska vara för många studenter som delar handledare ute på praktiken, men även om att allt runt omkring ska fungera. Det ska finnas grupprum som du kan boka samt tillgängliga lunchrum, du ska kunna träffa andra studenter på olika slags evenemang och ha ...

Visa hela texten

Lasarettsgatan 2
Tannefors, Linköping

Consensus - Medicinska fakultetens studentkårs tidigare evenemang