RFSU Stockholm

Om RFSU Stockholm

RFSU Stockholm är en bred sexualpolitisk organisation, som tycker att alla människor ska ha rätt att själv bestämma över sin kropp och sexualitet.

Det gör vi bland annat genom att:

- sprida kunskap om sex och samlevnad till ungdomar
- skapa debatt och påverkar samhället i sexualpolitiska frågor
- värna om en fördomsfri attityd till sexualitet och samlevnad
- arbeta för jämställdhet i skola och samhälle
- motarbeta sexuell diskriminering och sexuellt förtryck

Du kan stödja oss genom att bli ...

Visa hela texten

Eriksbergsgatan 46
Stockholm, Östermalm

RFSU Stockholms tidigare evenemang