MoP - Music and Production

Om MoP - Music and Production

Olinsgymnasiet i Skara presenterar MoP - en av Sveriges mest påkostade och bredaste musikutbildningar där Du får läsa allt från Instrument/sång, gehörs- och musiklära till studio och musikdata. Vi erbjuder fyra fördjupningar inom programmet: Instrument/ensemble, Ljudproduktion, Singer/Songwrighter samt Dataspel, ljud/musik.

MoP är en av Sveriges mest påkostade och ledande gymnasieutbildningar inom musik.

Klostergatan 6-8
Skara

MoP - Music and Productions tidigare evenemang