Akademikerförbundet SSR

Om Akademikerförbundet SSR

Vi är Sveriges ledande samhällsvetarförbund, yrkesförbundet för dig som arbetar med samhälls- och välfärdsutveckling. Våra kärnfrågor rör akademisk utbildning, forskning, profession, arbetsmarknad och anställningsvillkor. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i frågor som rör medlemmarna.

Våra medlemmar arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi finns på hela arbetsmarknaden och är inte bundna till någon speciell sektor eller ...

Visa hela texten

Mariedalsvägen 4 / Box 12800
Stockholm

Akademikerförbundet SSRs tidigare evenemang