Borg & Krona Psykologi

Om Borg & Krona Psykologi

Borg & Krona arrangerar kurser och workshops utifrån tydliga psykologiska perspektiv och drivs av leg. psykologerna Christer Borg och Martina Krona. Vår drivkraft är att göra psykologisk kunskap mer lättillgänglig och användbar, såväl inom yrkes- som privatlivet.

Borg & Krona bedriver kursverksamhet för privat- och yrkespersoner utifrån psykologisk kunskap och erfarenhet. Upplevelsebaserad pedagogik ger kunskap, metoder och färdigheter för utveckling och förändring. C. Borg & M. Krona är leg. ...

Visa hela texten

Borg & Krona Psykologis tidigare evenemang