Imagine IC

Om Imagine IC

Van 2013 tot 2016 fungeert Imagine IC, tegen de achtergrond van de Nederlandse ratificatie van het UNESCO-verdrag voor immaterieel erfgoed, als kennispartner op terrein van verzamelen, presenteren en bewaren van immaterieel erfgoed.

www.imagineic.nl Imagine IC gaat op zoek naar het dagelijks leven van jongeren.

Imagine IC is opgericht in 1999 en in 2001. Inmiddels woont en werkt Imagine IC samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam Bijlmercentrum in Frankemaheerd 2 in gebouw ZOMIXED.

Bijlmerplein 393
Bijlmermeer, Amsterdam-Zuidoost

Imagine ICs tidigare evenemang