Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

Om Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund och en lokal kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Vi erbjuder kreativa mötesplatser i form av studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar som ger människor möjlighet till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.

SV Göteborg erbjuder studiecirklar, kurser, kulturevenemang och föreläsningar. Vi samarbetar även med en rad olika föreningar och organisationer.

Örngatan 6
Olskroken, Göteborg

Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgs tidigare evenemang