Hagakyrkan, Göteborg

Om Hagakyrkan, Göteborg

Hagakyrkan, ursprungligen Nya Kyrkan, är en kyrkobyggnad i Göteborg. Kyrkan är omgärdad av Parkgatan, Haga Kyrkogata och Sprängkullsgatan i stadsdelen Haga. Kring Hagakyrkan ligger Hagaparken, strax öster om den finns Smyrnakyrkan och på den södra delen av Haga Kyrkoplan (anlagd på 1890-talet) står det gamla Stadsbiblioteket. Mitt emot biblioteket ligger Handelshögskolan i Göteborg.

Haga Östergata 30
Göteborg

Hagakyrkan, Göteborgs tidigare evenemang