Amalthea Bokkafe

Om Amalthea Bokkafe

Amalthea bokkafé är en bokhandel och mötesplats.

Vi är en del av Malmös utomparlamentariska vänster och vill erbjuda en plats för samtal, bildning och kultur. Vi är fristående från politiska partier.

Vi arrangerar våra egna evenemang, såsom föredrag och utställningar, men bjuder även in andra grupper att använda lokalen både för interna möten och aktiviteter, liksom utåtriktade sådana.
Skriv till oss på facebook eller mail om du vill använda lokalen för ditt politiska ...

Visa hela texten

Kristianstadsgatan 41c
Södra Förstaden, Malmö

Amalthea Bokkafes tidigare evenemang