Sveriges riksdag

Om Sveriges riksdag

Sveriges riksdag, riksdagen, är Sveriges lagstiftande församling.De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman. Grundlagsändringen för allmän rösträtt genomförs 1921, när också andrakammarvalet 1921 hölls. Män hade sedan 1909 visserligen haft rösträtt till andra kammaren men till första kammaren, där den egentliga makten låg, fick de allmän och lika rösträtt samtidigt som kvinnorna. Riksdagsval i Sverige ...

Visa hela texten

Riksgatan 1
Stockholm, Riddarholmen

Sveriges riksdags tidigare evenemang