Svenska kyrkan i utlandet

Om Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan har följt svenska sjömän och resenärer ute i världen i över 400 år.
Numera är utlandsförsamlingarna en plattform för möten, gudstjänster, kulturella utbyten och en plats för svenskar långt bort att känna sig hemma. Många kommer till kyrkan för en stilla stund, för att läsa en svensk tidning i caféet eller samtala med personalen. Om något inträffar finns Svenska kyrkan i utlandet där för krissamtal och praktisk hjälp, för kontakter och för omsorg om människor.

Många delar också ...

Visa hela texten

Sysslomansgatan 4
Uppsala, Eriksberg

Svenska kyrkan i utlandets tidigare evenemang