Malmö Asylbyrå

Om Malmö Asylbyrå

År 2016 grundades Malmö Asylbyrå med särskild inriktning på migrationsrätt. Byrån bildades med grundvärderingen om alla människors lika värde.

Med hjälp av byråns engagerade jurister och deras expertis har vi nu kunnat utvidga våra rättsområden till att omfatta socialrätt,
LSS-ärenden samt även åta oss uppdrag som målsägandebiträde.

För oss på Malmö Asylbyrå är ideellt arbete väldigt viktigt för att kunna ge tillbaka och därför arbetar vi även med Pro bono-fall i mån av tid.

Vårt team ...

Visa hela texten

Gustav Adolfs Torg 43,
Malmö, Gamla Staden

Malmö Asylbyrås tidigare evenemang