Musikcentrum Syd

Om Musikcentrum Syd

Musikcentrum Syd är en icke vinstdrivande artistagentur och intresseorganisation under uppbyggnad. Vi bidrar till att skapa arbetstillfällen och verkar för att utveckla musikbranschen för yrkesverksamma musikutövare i södra Sverige.

Vi är en ideell organisation med organisationsnummer 802474-7308, som bildades i september 2013. Organisationen är medlemsstyrd och är en del av Musikcentrum Riks. Musikcentrum Syd finansieras med stöd av Region Skåne och Statens Kulturråd.

Medlemmarna består av ...

Visa hela texten

Bergsgatan 29
Södra Förstaden, Malmö

Musikcentrum Syds tidigare evenemang