Självhjälpshuset Solkatten

Om Självhjälpshuset Solkatten

Självhjälpshuset Solkatten startar grupper för dig som under ansvarsfulla former vill träffa andra för att tala om det som är angeläget. Det börjar med tanken, att det som är viktigt för mig också är viktigt för många andra.
Det kan handla om funderingar och djupdykningar i olika angelägenheter som vi vill dryfta med andra människor som bär på liknande tankar. Några exempel är "Bryta mönster och finna ny väg", "Självkänsla", "Gå vidare efter terapi". Du kan säkert komma på fler.

Möten som kan ...

Visa hela texten

Majorsgatan 8
Göteborg, Olivedal

Självhjälpshuset Solkattens tidigare evenemang