Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker - FUTF

Om Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker - FUTF

Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker (FUTF) är en förening för de cirka 500 studenterna på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet. Föreningen bedriver genom sina fyra utskott verksamhet inom ett flertal olika områden.

Utbildningsutskottet arbetar med studierelaterade frågor och bedriver studiebevakande verksamhet, och är studentens röst gentemot universitetet.

Arbetsmarknadsutskottet bedriver arbetsmarknadsbevakning i form av kontakter med företag och alumner, och ...

Visa hela texten

Polacksbacken
Uppsala, Eriksberg

Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker - FUTFs tidigare evenemang