Aeroseum

Om Aeroseum

Aeroseum är en fd topphemlig militär bergsanläggning som var en flygbas under kalla kriget och stod färdigt 1955.
Nu används anläggningen på 22 000 kvm till att visa flygets historia och utveckling från dåtid till nutid.

Aeroseum är en fd topphemlig militär bergsanläggning som var en flygbas under kalla kriget som nu används som ett upplevelsecenter.

Holmvägen 100
Heljered, Göteborg

Aeroseums tidigare evenemang