Lerums Centrumförening

Om Lerums Centrumförening

Lerums Centrumförening bildades 1998 för att i samverkan utveckla handeln och tjänstesektorn i Lerums centrum. Medlemmar i föreningen är köpmän, fastighetsägare, Lerums kommun, banker, restauranger och service/tjänsteföretag. Företagen finns spridda geografiskt från Hulan i väster till Hallsås i öster med koncentration kring Bagges Torg.

Lerums Centrumförening för att i samverkan utveckla handeln och tjänstesektorn i Lerums centrum.

Brobacken 11
Lerum

Lerums Centrumförenings tidigare evenemang