Mama Killa

Om Mama Killa

Mama Killa betyder Moder Måne och är en boliviansk förening som har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att främja medlemmarnas gemensamma intresse för boliviansk kultur. Föreningens främsta målsättning att utöva boliviansk folkdans i en välkomnande och trygg miljö.

Medlemsavgift för 2017
Aktiva medlemmar deltar i en eller fler studiecirklar;
Barn 0–18 år betalar 75 kr
Vuxna 18+ betalar 150 kr
Passiva/stödmedlemmar (Drop in då och då);
Oavsett ålder 50 kr

Vid betalning via ...

Visa hela texten

Linnégatan 5 B
Uppsala, Eriksberg

Mama Killas tidigare evenemang