Saronkyrkan

Om Saronkyrkan

Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse. Vi bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden. Bekännelsen är grundad i Guds Ord, så som det är givet i Bibeln och är sammanfattad i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen. Vi tillhör den baptistiska grenen av kyrkan med dess betoning på frihet och på personlig övertygelse om tro och eget beslut om dop. Vi verkar för ...

Visa hela texten

Brunnsgatan 3
Göteborg

Saronkyrkans tidigare evenemang