KuddbyObstacle

Om KuddbyObstacle

Hinderbana för vuxna och barn!
Följ säkerhetsföreskrifterna.
Inspektera alltid hindren innan nyttjande. För din egen säkerhets skull.

All träning sker på egen risk!!!!!!

Go On, Get Dirty!

Hinderbana för vuxna och barn.
Helgestad IP Vikbolandet Norrköping

Helgestad Hage

KuddbyObstacles tidigare evenemang