Kirsebergs kyrka

Om Kirsebergs kyrka

Kirsebergs kyrka är en kyrkobyggnad i Kirsebergsstaden i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Husie församling i Lunds stift.KyrkobyggnadenKyrkan byggdes på 1920-talet som en småkyrka inom S:t Pauli församling. Den invigdes officiellt den 6 januari 1928, men användes redan exempelvis vid julottan 1927. Arkitekt var domkyrkoarkitekten i Lund, Theodor Wåhlin. Backaborna bidrog till viss del själva till kostnaden genom att bland annat köpa symboliska tegelstenar för 10 öre/styck. När ...

Visa hela texten

Vattenverksvägen 25
Mellersta Förstaden, Malmö, Arlöv

Kirsebergs kyrkas tidigare evenemang